בחירת העורך

מינים סטמבל, או מה הוא סטמבל

סטמבל היה עדיין בשימוש על ידי אבותינו. קמיעות חזקות נעשו מפני אויבים ואסונות, ובעזרת תרופה המבוססת על ענה הם גרמו נזק. עם זאת, למרות זאת, המפעל שימש גם למטרות כלכליות. מתוך מאמר זה, תוכלו ללמוד את המאפיינים המלאים של לענה, כמו גם על כל מיני צמחים וגידול נמוך.