ממשלת רוסיה אישרה כללים חדשים לסבסוד יצרני חלב

ממשלת רוסיה אישרה לאחרונה חוקים חדשים אשר יקבעו את הליך המינויים הפדרליים של סובסידיות לפיתוח של גידול בקר חלב. כמעט 8 מיליארד רובל הוקצו בתקציב ליישם תוכנית זו בשנת 2017.

על פי צו ממשלתי, נעשו השינויים הבאים ביחס לכללים למתן סובסידיות והפצה של 1 ק"ג חלב שנמכר ו (או) לעיבוד בבית:

- הכללים שהיו צריכים להתקיים על מנת לקבל סובסידיות לכיתה הגבוהה ביותר (או) כיתה א 'של חלב פרה וחלב עיזים הוחלפו בקריטריונים העיקריים: החלב חייב לעמוד בתקנות הטכניות של אגודת המכס;

- מקדם כפול ישתמשו במתקני הפדרציה הרוסית, שם ייצור החלב בתקופת הדיווח עולה על 5000 ק"ג.

סכום הסובסידיה יהיה תלוי ביחס ליצרנות החלב בשנה הפיסקלית.