Agrimarket של אוקראינה מציעה משרות פנויות רבות

לדברי rabota.ua הפורטל, ב agrosphere האוקראיני היום יש גל פעיל הופעתה של משרות פנויות חדשות. לפיכך, העלייה לעומת ינואר בשנה שעברה היה 150%. רוב הביקוש הם מומחים בתחום של woodworking ומכירות של מוצרים חקלאיים. בנוסף, שוק העבודה הוא בעל עניין באגרונומים וטרינרים מתאימים.

השכר הממוצע במגזר נותר גבוה למדי. במקביל, בעלי חיים מגדלי לקבל ביותר עבור העבודה שלהם (19 332 hryvnias), לפחות של כל - וטרינרים (7 683 hryvnias). במקביל, ראוי לציין כי משכורות בתחום החקלאי של אוקראינה נחותים תשלומים על חוות זרות. לכן, בהתאם למדינה והתמחות ספציפית, בחו"ל אתה יכול לקבל בין 18 ל 70,000 Hryvnia.