אוקראינה מתחילה את תוכנית ההכשרה הלאומית יצרני בשר לפני פתיחת השוק האירופי

פרויקט קבוצת הבנק העולמי "רפורמה באקלים ההשקעות באוקראינה" משיקה תוכנית הכשרה עבור יצרני בשר האוקראיני לפני פתיחת השוק האירופי. התוכנית תיושם בתמיכת שירות המדינה של אוקראינה על בטיחות מזון הגנת הצרכן (שירות המזון המזון במדינה) ובהשתתפות המועצה על ייצוא מזון (UFEB) ואת המועדון האוקראיני של האגודה העסקית אגררית (ACAB).

תחילת התוכנית מתוכננת באפריל 2017. זה חוזה את ההשתתפות של 10 עד 14 חברות, ישירות באתרי הייצור של מומחים אשר קבוצת הבנק העולמי "השקעות אקלים הרפורמית באוקראינה" הפרויקט יערוך אימונים על הכנה של ארגונים אלה בהתאם לדרישות של האיחוד האירופי. התוכנית מתוכננת להיות מיושמת במהלך השנה.