בשנים 2016-2017 אוקראינה צמצמה את אספקת החיטה בשווקים המסורתיים

על פי APK-Inform, בעונה הנוכחית אוקראינה צמצמה את הייצוא של חיטה לשווקי מפתח כגון מצרים, תאילנד וספרד. השיעורים הגבוהים של תפוקת החיטה העולמית בשנת 2016 גרמו להתפתחות המצב, שהביאה גם לירידת מחירים בשווקי העולם לרמה מינימלית ב - 10-15 השנים האחרונות, להגברת התחרות בשווקים הזרים, וכן לירידה משמעותית בביקוש היבואנים.

כך, במחצית הראשונה של העונה הנוכחית, אוקראינה סיפק 1.4 מיליון טונות של חיטה לתאילנד, לעומת 1.6 מיליון טון בתקופה המקבילה 2015-2016, ו 276,000 טון לספרד, לעומת 827,000 טון. במקביל, ירד יצוא החיטה למצרים ל -1.06 מיליון טון, לעומת 1.3 מיליון טון, בעקבות ההקדמה הביטחונית וביטול דרישות המדינה לאפס של תכולת הארגוט בחיטה המיובאת, כמו גם התחרות הגוברת מצד רוסיה .