וידאו: החיים המסתוריים של הצמחים. שחרור 2

וידאו העלילה על איך צוחקים צמחים איתנו. סודות, שמות, המצאות של השכנים הירוקים שלנו על הפלנטה.