בעונה הנוכחית אוקראינה הגדילה את הייצוא של תבואה אורגנית

על פי נתונים רשמיים, בשבעת החודשים הראשונים של העונה הנוכחית, אוקראינה מיוצאים 34.8 אלף טונות של חיטה אורגנית, אשר מראה גידול של 24% ו -15% לעומת התקופה המקבילה 2015-2016 ו 2014-2015 (28.1 אלף טון ו 30.2 אלף טון, בהתאמה).

בנוסף, בחודשים יולי עד ינואר 2016-2017, הייצוא של שעורה אורגנית מאוקראינה הסתכם בכ -2000 טון, אשר 2.5 ו 3.1 פעמים יותר לעומת שבעת החודשים הראשונים של 2015-2016. ו 2014-2015 (814 טון ו 645 טון, בהתאמה). בעונה הנוכחית, מדינות האיחוד האירופי הפך את הקונים העיקריים של תבואה אורגנית מאוקראינה, שרכשו 88% מכלל אספקת החיטה ו 98% של אספקת שעורה.