Novotech מסוף החלה בנייה של מסוף תבואה באודסה מסחרי נמל הים

חברת סוודורינג Novotekh טרמינל בע"מ החלה בנייה של מסוף תבואה חדש, עם יכולת עיצוב של כמעט 3 מיליון טון בשנה ב אודסה מסחרי נמל הים, אמר שירות העיתונות של Pivdenny בנק, אשר משמש שותף פיננסי של הפרויקט.

בפרט, המסוף יכלול גם מעלית נמל עם קיבולת בו זמנית של 110 אלף טון. הבנייה מתוכננת להתבצע ב 4 שלבים ותושלם בשנת 2019. הטרמינל החדש ימוקם על מעגלי הנמלים 25 ו -26, המאפשרים עיבוד של עד 250 מ 'ואורך מרבי של עד 11 מטרים.

על פי הדו"ח, פרויקט הבנייה כבר עבר את כל הסקירות הטכניות הבהרות, הממשל המדינה של אזור אודסה סיפקה קרקע לבנייה והתקנה לעבוד לטווח ארוך חכירה.